เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ความร้อน (Label Printer)

 เครื่องพิมพ์ความร้อน Easyprint มี 5 รุ่น

รุ่น 9900UB
ราคา 2,690.-

รายละเอียดสินค้า

 • รองรับ USB+Bluetooth
 • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
 • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
 • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 40- 110 mm ยาวเท่าไหร่ก็ได้
 • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
 • พิมพ์ด้วยความเร็ว 160mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
 • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
 • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB เท่านั้น รองรับการทำงานทั้ง Windows และ Mac Os
 • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย Bluetooth สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บน มือถือ รองรับทั้ง Android และ IOSแต่จะช้ากว่าการสั่งผ่าน USB บนคอมพิวเตอร์

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็มซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตามคำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น 9910UB
ราคา 3,090.-

รายละเอียดสินค้า

 • รองรับ USB+Bluetooth
 • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
 • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
 • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 40- 110 mm ยาวเท่าไหร่ก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 105 mm
 • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
 • พิมพ์ด้วยความเร็ว 160mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
 • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
 • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB เท่านั้น รองรับการทำงานทั้ง Windows และ Mac Os
 • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย Bluetooth สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ รองรับทั้ง Android และ IOSจะช้ากว่าการสั่งผ่าน USB บนคอมพิวเตอร์

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น 9920UB
ราคา 3,790.-

รายละเอียดสินค้า

 • รองรับ USB+Bluetooth
 • หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มความคมชัดสำหรับตัวอักษรเล็ก
 • Sensors สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ใช้สำหรับตรวจจับกระดาษที่มี่ Black Mark 
 • สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้หากกระดาษหมดกลางคัน
 • zerowaste ไม่สูญเสียกระดาษแผ่นแรกในการพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
 • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
 • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 20- 110 mm ยาวเท่าไหร่ก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 mm
 • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
 • พิมพ์ด้วยความเร็ว 160mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
 • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
 • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB เท่านั้น รองรับการทำงานทั้ง Windows และ Mac Os
 • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย Bluetooth สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ รองรับทั้ง Android และ IOSจะช้ากว่าการสั่งผ่าน USB บนคอมพิวเตอร์

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น 9920UW
ราคา 4,090.-

รายละเอียดสินค้า

 • รองรับ USB+Wifi
 • หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มความคมชัดสำหรับตัวอักษรเล็ก
 • Sensors สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ใช้สำหรับตรวจจับกระดาษที่มี่ Black Mark 
 • สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้หากกระดาษหมดกลางคัน
 • zerowaste ไม่สูญเสียกระดาษแผ่นแรกในการพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
 • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
 • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 20- 110 mm ยาวเท่าไหร่ก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 mm
 • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
 • พิมพ์ด้วยความเร็ว 160mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
 • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
 • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB/Wifi รองรับการทำงานทั้ง Windows และ Mac Os
 • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย Wifi สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ -รองรับทั้ง Android และ IOSจะช้ากว่าการสั่งผ่าน USB บนคอมพิวเตอร์

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น 9930U
ราคา 3,290.-

รายละเอียดสินค้า

  • รองรับ USB
  • หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มความคมชัดสำหรับตัวอักษรเล็ก
  • สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้หากกระดาษหมดกลางคัน
  • zerowaste ไม่สูญเสียกระดาษแผ่นแรกในการพิมพ์
  • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
  • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
  • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 20- 110 mm ยาวเท่าไหร่ก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 105 mm
  • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
  • พิมพ์ด้วยความเร็ว 160mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
  • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
  • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB เท่านั้น รองรับการทำงานทั้ง Windows และ Mac Os
  • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย USB-OTG (ต้องมีสายแปลง) สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ รองรับ Android เท่านั้น

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น IH90U
ราคา 10,900.-

รายละเอียดสินค้า

  • รองรับ USB
  • หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มความคมชัดสำหรับตัวอักษรเล็ก
  • สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้หากกระดาษหมดกลางคัน
  • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
  • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
  • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 40 – 120 mm
  • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
  • พิมพ์ด้วยความเร็ว 200mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
  • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
  • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB เท่านั้น รองรับการทำงานทั้ง Windows , Linux และ Mac Os
  • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย USB-OTG (ต้องมีสายแปลง) 
  • สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ 
  • รองรับ Android และ IOS

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น IH90UW
ราคา 12,900.-

รายละเอียดสินค้า

 • รองรับ USB+Wifi
 • หัวพิมพ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเพิ่มความคมชัดสำหรับตัวอักษรเล็ก
 • สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้หากกระดาษหมดกลางคัน
 • เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ เท่านั้น
 • ใช้การพิมพ์ด้วยความร้อน thermal printer ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์
 • รองรับขนาดกระดาษ หน้ากว้าง 40 – 120 mm
 • กระดาษต้องเป็นแบบ Direct Thermal เท่านั้น
 • พิมพ์ด้วยความเร็ว 200mm/วินาที ที่ความละเอียด 203dpi
 • รองรับการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนทั้งแบบม้วนและพับ
 • เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB/Wifi รองรับการทำงานทั้ง Windows , Linux และ Mac Os
 • เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วย Wifi สามารถสั่งปริ้นผ่านมือถือได้ โดยผ่าน Application บนมือถือ 
 • รองรับทั้ง Android และ IOS จะช้ากว่าการสั่งผ่าน USB บนคอมพิวเตอร์

สินค้ารับประกันดูแลบริการ 1 ปีเต็ม ซ่อมศูนย์ EasyPrintThailand
*อุปกรณ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์ มอเตอร์ เซนเซอร์ อะแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน
**สายไฟ และสายเคเบิ้ลต่าง ๆ รับประกัน 1 เดือน
***การรับประกันอาจแตกต่างกันหากสั่งสินค้าจากตัวแทนหรือช่องทางอื่น กรุณาสอบถามเงื่อนไขก่อนสั่งสินค้า
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตาม
คำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)