กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน Easyprint (Easyprint Label Sticker)

กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน Easyprint เราได้ออกแบบมาให้สินค้ามีคุณภาพดี เนื้อกระดาษหนาพร้อมทั้งเคลือบ3 ชั้นเพื่อให้คงทนต่อสภาพอากาศและพิมพ์คมชัด สามารถกันน้ำ (ไม่รวมการแช่น้ำ) กันน้ำมัน และ กันรอยขีดข่วนต่างๆได้ดี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์ไปจะคงอยู่ได้ยาวนาน อีกทั้งเราใช้กาวชนิดพิเศษทำให้ติดทนนานไม่หลุดลอกง่าย ม้วนกระดาษบรรจุมาในถุงกันแสงสีดำ เพื่อเพิ่มอายุการจัดเก็บให้ยาวนาน และผลิตใหม่ทุกเดือนทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับไปมีอายุการจัดเก็บที่ยาวนานคุณภาพไม่เสื่อมถอย ที่สำคัญกระดาษของเรามีใบรับรองว่าเป็น BPA FREE
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อีกทั้ง Easyprint ยังออกแบบสติ๊กเกอร์ลวดลายน่ารัก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้อีกด้วย

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,800 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 75 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 100 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 180 มม. แบบม้วน
ความยาว  300 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล แบบ CUT
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล แบบ CUT
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 75 มม. แบบพับ
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 100 มม. แบบพับ
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบพับ
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (พิมพ์สีน้ำเงิน)

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 55 x 32 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (โปร่งใส PP)

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  800 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 30 x 20 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (PP)

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 19 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (ระวังแตก)

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
กระดาษระวังแตก

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบทรานสเฟอร์เทอมอล

ชนิด  Transfer Thermal Label
(ใช้งานกับ Rubbon เท่านั้น)

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,800 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (สี)

กระดาษสติ๊กเกอร์
ขนาด 6×4 ซม.
1,000 ดวง
ราคา 189 บาท

กระดาษสติ๊กเกอร์
ขนาด 5×8 ซม.
500 ดวง
ราคา 189 บาท

กระดาษสติ๊กเกอร์สี

กระดาษสติ๊กเกอร์วงกลม
ขนาด 4×4 ซม.
1,000 ดวง
ราคา 99 บาท

กระดาษสติ๊กเกอร์ฉลากยา
ขนาด 80×50 MM
จำนวน 500 ดวง
ราคา 189 บาท

ทำฉลากสินค้าน่ารักๆ

กระดาษสติ๊กเกอร์ PP แบบใส
ขนาด 30x20mm. จำนวน 2,000 ดวง
ขนาด 50x25mm. จำนวน 1,000 ดวง
ขนาด 40x30mm. จำนวน 1,000 ดวง
ขนาด 60x40mm. จำนวน 500 ดวง
วงกลม ขนาด 40x40mm. จำนวน 800 ดวง
ราคา 279 บาท

กระดาษสติ๊กเกอร์ PP Modern trade
ขนาด 80×50 MM
จำนวน 500 ดวง
ราคา 169 บาท

กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนโฮโลแกรม (Hologram Label)
ขนาด 60x40MM จำนวน 350 ดวง
วงกลม 40MM. จำนวน 500 ดวง
ขนาด 55x32MM จำนวน 500 ดวง
ราคา 289 บาท