กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน Easyprint (Easyprint Label Sticker)

กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน Easyprint เราได้ออกแบบมาให้สินค้ามีคุณภาพดี เนื้อกระดาษหนาพร้อมทั้งเคลือบ3 ชั้นเพื่อให้คงทนต่อสภาพอากาศและพิมพ์คมชัด สามารถกันน้ำ (ไม่รวมการแช่น้ำ) กันน้ำมัน และ กันรอยขีดข่วนต่างๆได้ดี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์ไปจะคงอยู่ได้ยาวนาน อีกทั้งเราใช้กาวชนิดพิเศษทำให้ติดทนนานไม่หลุดลอกง่าย ม้วนกระดาษบรรจุมาในถุงกันแสงสีดำ เพื่อเพิ่มอายุการจัดเก็บให้ยาวนาน และผลิตใหม่ทุกเดือนทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับไปมีอายุการจัดเก็บที่ยาวนานคุณภาพไม่เสื่อมถอย ที่สำคัญกระดาษของเรามีใบรับรองว่าเป็น BPA FREE
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อีกทั้ง Easyprint ยังออกแบบสติ๊กเกอร์ลวดลายน่ารัก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้อีกด้วย

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,800 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 75 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 100 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 180 มม. แบบม้วน
ความยาว  300 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล แบบ CUT
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล แบบ CUT
ขนาด 100 x 150 มม. แบบม้วน
ความยาว  350 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 75 มม. แบบพับ
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 100 มม. แบบพับ
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 100 x 150 มม. แบบพับ
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (พิมพ์สีน้ำเงิน)

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 55 x 32 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (โปร่งใส PP)

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  800 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 30 x 20 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (PP)

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 50 x 19 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล PP
ขนาด 40 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (ระวังแตก)

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
กระดาษระวังแตก

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด  สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล
ขนาด 65 x 45 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบทรานสเฟอร์เทอมอล

ชนิด  Transfer Thermal Label
(ใช้งานกับ Rubbon เท่านั้น)

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 32 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  6,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 40 x 30 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,800 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 50 x 25 มม. แบบม้วน
ความยาว  2,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 60 x 40 มม. แบบม้วน
ความยาว  1,000 แผ่น/ม้วน

ชนิด Transfer Thermal Label
ขนาด 80 x 50 มม. แบบม้วน
ความยาว  500 แผ่น/ม้วน

สติ๊กเกอร์แบบไดเร็คเทอมอล (สี)

ขนาด 6×4 ซม.
1,000 ดวง
ราคา 189 บาท

ขนาด 5×8 ซม.
500 ดวง
ราคา 189 บาท

สติ๊กเกอร์สี

ขนาด 4×4 ซม.
1,000 ดวง
ราคา 99 บาท

สติ๊กเกอร์ฉลากยา

ทำฉลากสินค้าน่ารักๆ

ขนาด 65×45 มม.
1,000 ดวง

สติ๊กเกอร์ PP แบบใส

สติ๊กเกอร์ PP Modern trade