เครื่องนับธนบัตร (Easyprint Bill Counter)

เครื่องนับธนบัตร Easyprint สามารถนับมูลค่า คัดแยกชนิด จัดเรียง จับปลอมอัตโนมัติ คัดธนบัตรชำรุดออกนับธนบัตรหลายชนิดคละกันในคราวเดียว แสดงมูลค่ารวม และมูลค่าแยกชนิดธนบัตรได้ 4 สกุลพร้อมกัน นับมูลค่ารวมได้ 10 สกุล ได้แก่ บาท, USD, EUR, CNY, GBP, HKD, …. รองรับ Serial no. สกุล USD, EUR, GBP, CNY, TKL,PHP ใช้เทคโนโลยี CIS คัดแยก+ตรวจจับปลอม และเรามีทีมงานซัพพอร์ตช่วยเหลืออัพเดตสกุลเงินต่างๆที่ลูกค้าต้องใช้ หรืออัพเดตเมื่อธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบ

รุ่น  BC-801PRO V2
ราคา 17,900 บาท

รุ่น ES-BC801PRO V2

รายละเอียดสินค้า

 • ความจุช่องใส่ : 500 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ : 200 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว (ฉบับ / นาที) : 1200/1000/800
 • นับมูลค่า คัดแยกชนิด จัดเรียง จับปลอมอัตโนมัติ คัดธนบัตรชำรุดออก
 • นับธนบัตรหลายชนิดคละกันในคราวเดียว แสดงมูลค่ารวม และมูลค่าแยกชนิดธนบัตรได้
 • นับมูลค่ารวมได้ 10 สกุล ได้แก่ บาท, USD, EUR, CNY, GBP, CHF, JPY, SGD, AUD, MYR (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
 • รองรับ serial no. สกุล USD, EUR, GBP, CNY, THB
 • นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม คัดแยก
 • ตรวจอัตโนมัติ Dual CIS, UV, MG, IR
 • สะดวกด้วยการป้อนธนบัตรเข้าหน้าเครื่อง
 • จอแสดง LCD 4.5″ แบบสัมผัส
 • มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน
 • รองรับการต่อเครื่อง Thermal Printer (Serial)
 • ขนาด (มม.) กxลxส : 265x235x230
 • น้ำหนักสุทธิ : 7.5 กก.

สินค้ารับประกัน 1 ปี

*อุปกรณ์อะแดปเตอร์, สายไฟ, สาย USB รับประกัน 1 เดือน
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตามคำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น  BC-802PRO V2
ราคา 33,900 บาท

รุ่น ES-BC802PRO V2

รายละเอียดสินค้า

 • ความจุช่องใส่ : 500 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ : 200 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว (ฉบับ / นาที) : 1200/1000/800
 • นับมูลค่า คัดแยกชนิด จัดเรียง จับปลอมอัตโนมัติ คัดธนบัตรชำรุดออก
 • นับธนบัตรหลายชนิดคละกันในคราวเดียว แสดงมูลค่ารวม และมูลค่าแยกชนิดธนบัตรได้
 • นับมูลค่ารวมได้ 10 สกุล ได้แก่ บาท, USD, EUR, CNY, GBP, CHF, JPY, SGD, AUD, MYR (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
 • รองรับ serial no. สกุล USD, EUR, GBP, CNY, THB
 • นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม คัดแยก
 • ตรวจอัตโนมัติ Dual CIS, UV, MG, IR
 • สะดวกด้วยการป้อนธนบัตรเข้าหน้าเครื่อง
 • จอแสดง LCD 4.5″ แบบสัมผัส
 • มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน
 • รองรับการต่อเครื่อง Thermal Printer (Serial)
 • ขนาด (มม.) กxลxส : 265x235x230
 • น้ำหนักสุทธิ : 10 กก.

สินค้ารับประกัน 1 ปี

*อุปกรณ์อะแดปเตอร์, สายไฟ, สาย USB รับประกัน 1 เดือน
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตามคำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)

รุ่น  ES-BC900PRO
ราคา 37,900 บาท

รุ่น ES-BC900PRO
รายละเอียดสินค้า

 • ความจุช่องใส่ : 600 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ : 200 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องคัดธนบัตรออก : 100 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว (ฉบับ / นาที) : 800/1000
 • นับมูลค่า คัดแยกชนิด จัดเรียง จับปลอมอัตโนมัติ คัดธนบัตรชำรุดออก
 • นับธนบัตรหลายชนิดคละกันในคราวเดียว แสดงมูลค่ารวม และมูลค่าแยกชนิดธนบัตร
 •  นับมูลค่ารวมได้ 15 สกุล ได้แก่ บาท, USD, EUR, CNY, GBP, CHF, HKD, JPY, SGD, AUD, CAD, MYR, LAK, MMK, RUB (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
 • รองรับ serial no. สกุล USD, EUR, GBP, CNY
 • นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม คัดแยก จัดหน้าธนบัตร
 • ตรวจอัตโนมัติ Dual CIS, UV, MG, IR, Thickness
 • สะดวกด้วยการป้อนธนบัตรเข้าหน้าเครื่อง
 • โครงสร้างแบบเปิดไม่ต้องฉีกธนบัตรเมื่อมีการติดขัด
 • จอแสดงผล LCD 5″ แบบสัมผัส
 • มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน
 • รองรับการต่อเครื่อง Thermal Printer (Serial)
 • ขนาด (มม.) กxลxส : 310x335x300
 • น้ำหนักสุทธิ : 14 กก.

สินค้ารับประกัน 1 ปี

*อุปกรณ์อะแดปเตอร์, สายไฟ, สาย USB รับประกัน 1 เดือน
(การรับประกันไม่รวมถึงกรณีการใช้งานผิดประเภทไม่ใช้งานตามคำแนะนำ, มีรอยไหม้, คราบน้ำ, สติกเกอร์รับประกันหลุด, มีร่องรอยตกหล่น, มีการเปิดภายในตัวเครื่อง, ไม่บำรุงรักษาตามคำแนะนำ และต้องมีอุปกรณ์ครบรวมถึงกล่องสินค้า)