Previous
Next

EASY PRINT THAILAND

เครื่องพิมพ์ฉลากยา (Label Printer)

เครื่องพิมพ์ฉลากยา คือ สิ่งที่อำนวยความสะดวกหลัก ๆ ที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการเปิดคลินิกหรือเปิดร้านขายยา มีตัวยาหลากหลายประเภท ซึ่งเครื่องพิมพ์ฉลากยาจะต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุ๊ค เพื่อทำการออกแบบฉลากยาและสั่งพิมพ์ฉลากยาออกจากเครื่องพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ฉลากยาไม่ได้พิมพ์ได้แค่ฉลากยาอย่างเดียว ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า ราคาสินค้า รวมได้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้านั้น ๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้งาน และหลัก ๆ แล้วเครื่องพิมพ์ฉลากยาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ แบบ Thermal Transfer กับ แบบ Direct Thermal

กระดาษ Direct , Transfer Thermal

Direct Thermal Printer / Label Printer คือ เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบไม่ใช้หมึก ทำการถ่ายเทความร้อนโดยตรงระหว่างหัวพิมพ์และกระดาษสติ๊กเกอร์ฉลากยาแบบ Direct thermal Sticker  ฉลากยาที่พิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงมักมีอายุการเก็บรักษานาน แต่ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับความร้อน แสงแดดส่องโดยตรงเป็นเวลานาน หรือการเสียดสี เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงไม่ใช้หมึก ผงหมึก หรือผ้าหมึก หากฉลากยาได้รับความร้อน แสง หรือตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ มากเกินไป วัสดุจะมืดลงและทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความหรือบาร์โค้ดได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงอายุของฉลากยาที่พิมพ์ออกมาจะสั้นกว่าการใช้แบบ Transfer Thermal Printer แต่ในปัจจุบันคลินิคหมอ ร้านขายยา หรือแม้แต่ ห้องแลปปฎิบัติการมักจะหันมาใช้เครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer มากขึ้นเนื่องจากการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยน Ribbon และที่สำคัญประหยัดต้นทุนกว่าการใช้แบบ Transfer Thermal นั่นเอง

Transfer Thermal Printer คือ เครื่องพิมพ์ฉลากยาที่ใช้การถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ผ่านริบบอน ลงสู่ชิ้นงาน ทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ได้ มีความคมชัด สวยงาน สม่ำเสมอ อายุการเก็บชิ้นงานนาน แต่จะค่อนข้างยุุ่งยากกว่าการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ  Direct Thermal Printer

สติ๊กเกอร์ฉลากยาสีEasyprint

ฉลากยา (Medication infaormation leaflet)

ฉลากยา คือ ป้ายบอกชื่อยาหรือข้อความแสดงข้อมูลไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา โดยทั่วไปฉลากยาจะบอกชื่อที่เป็นยาสามัญ ชื่อผู้ป่วย ตัวเลขในบัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วย ขนาดยาและวิธีใช้ยา วันที่จ่ายยาและบางพื้นที่ระบุวันที่ยาหมดอายุอีกด้วย เพื่อให้การใช้ยาเกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกลี่ยงผลไม่พึ่งประสงค์ของยา 
ผู้ใช้ยาจำเป็นต้องอ่าน ฉลากยาอย่างละเอียดจนเข้าใจก่อนก่อนใช้ยานั้น ๆ เสมอ การพิมพ์ฉลากยานั้นมีเนื้อสติ๊กเกอร์ให้เลือกหลากหลายประเภท 
อาทิ สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษ หรือ สติ๊กเกอร์เนื้อ PP

 • สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษ คือ เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษขาวด้านและกระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน ฉีกขาดได้ เขียนได้ แต่ไม่สามารถโดนน้ำได้ สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษเหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากติดซองยา ฉลากยาน้ำ ยาเม็ดหรือฉลากในห้องแลบต่าง ๆ ที่ต้องเขียนข้อมูลเพิ่มเติ่มและรวมไปถึงฉลากยาสมุนไทยทั่วไปด้วยเพราะเป็นฉลากยาที่มีราคาถูกที่สุดอีกด้วย
 • สติ๊กเกอร์เนื้อ PP คือ เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อ PPขาวมัน PPขาวด้าน PPใส PPขาวมุก PPเงินเงา สติ๊กเกอร์เนื้อ PP ไม่สามารถฉีกขาดได้และสามารถกันน้ำได้ 100% สติ๊กเกอร์เนื้อ PP นี้เหมาะสำหรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัฑ์ยาที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ให้ดูมีราคา หรืออาจจะสัมผัสกับน้ำ น้ำมันต่าง ๆ  อาทิ ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฉลากวิตามินยาบำรุงต่าง ๆ นอกจากนี้หากผู้ใช้งานต้องการให้ฉลากยาของผู้ใช้งานนั้น ดูมีมูลค่า มีความพรีเมี่ยม มีราคา สามารถใช้เทคนิคพิเศษทางการพิมพ์ได้อีกด้วย อาทิเช่น การนำฉลากยาไปเคลือบวาร์นิช เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วย การรเคลือบเฉพาะจุด เพื่อให้บริเวณที่เคลือบโดดเด่นมากกว่าบริเวณอื่น ๆ หรือการปั๊มฟอยล์ทองหรือฟอยล์สีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหรูหรา

ตัวอย่างฉลากยา
ความสำคัญของฉลากยา
 
 ความสำคัญของฉลากยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ยา 
หลีกเลี่ยงผลไม่พึงประสงค์ของยาหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ยา ผู้ใช้ยาจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอ่านฉลากยาอย่างละเอียด ก่อนที่ผู้ใช้ยาจะใช้ยานั้น ๆ เสมอ
 

 • วันที่ได้รับยา คือ ผู้ใช้ยาได้รับยามาเมื่อไหร่ จะช่วยเตือนความจำของผู้ใช้ยาได้ และที่สำคัญยานั้นเป็นยาที่อยู่ในแผนการรักษาอาการป่วยในปัจจุบันของเราหรือไม่ เพราะบางครั้งแพทย์จะมีปรับเปลี่ยนแผนการรักษา ส่งผลทำให้ต้องเปลี่ยนชนิดของยาหรือขนาดยาที่ใช้รักษา
 • ชื่อ นามสกุล ผู้ป่วย คือ ป้องกันความผิดพลาดขั้นตอนการส่งมอบยา หากผู้ป่วยได้รับยาของผู้อื่นและช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าเป็นยาของผู้ป่วยแน่นอน
 • ชื่อยา คือ ถ้ายามีหลายชนิดที่ต้องใช้ ให้จำแบบภาพรวมว่า ยาที่ผู้กินนั้นรักษาอะไรบ้าง อาจเลือกจำเฉพาะตัวที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงหากเกิดสภาวะยาตีกันกับยาอื่น ๆ 
 • จำนวนยา คือ สามารถช่วยให้เราเช็คจำนวนยาได้ว่าเพียงพอต่อการใช้หรือไม่ 
 • วิธีใช้ยา คือ เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีและยาบางตัวมีการใช้แบบกรณีพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยได้รับ
  คำแนะนำ ฝึกฝนการใช้ยาจากเภสัชกร
 • ข้อบ่งชี้ของยา คือ เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้ป่วยทราบถึงยาตัวนั้น ๆ ว่าใช้เพื่อรักษาอาการป่วยอย่างไรและเป็นส่วนที่สำคัญ หากผู้ป่วยจำชื่อยาที่ตนเองใช้รักษาไม่ได้ ผู้ป่วยสามารถจดจำข้อมูลส่วนนี้ได้
 • คำแนะนำหรือคำเตือนการใช้ยา คือ เป็นคำแนะนำของเภสัชกรที่สำคัญมาก ๆ ให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างระมัดระวัง
 • ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่จ่ายยา คือ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากที่สุดในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วยหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา ผู้ป่วยจะสามารถติดต่อกลับไปยังสถานที่จ่ายยานั้น ๆ ได้
ฉลากยา1

มหกรรมแสดงสินค้าร้านยา ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมภายในงาน มหกรรมแสดงสินค้าร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2

โครงการสานใจ

ช่วยเหลือโรงพยาบาลไทยด้วยอุปกรณ์ทันสมัย

ติดตั้งง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รองรับการสั่งงานผ่านมือถือ

รองรับ WIFI

รองรับ Bluetooth

รูปแบบทันสมัย

อุปกรณ์สำหรับเปิดร้านขายยาและคลินิค

กระดาษฉลากยา

ทำไมต้องเลือก Easy Print

Previous
Next

เรามีทีมงานดูแลลูกค้า 09.00-22.00 ทุกวัน

นี่คือลูกค้าของเรา

logoไฮเจีย
Bartender
Myorder

รีวิวการใช้งานจริงจากคุณหมอ

EASY PRINT Q&A

 

Q:เครื่องพิมพ์ฉลากยารุ่น ES-9910UB และ ES-9920UB แตกต่างกันอย่างไร?

A:เครื่องพิมพ์ฉลากยา ES-9910UB ราคาย่อมเยาว์กว่า ES-9920UB สามารถใช้งานในคลินิค/ร้านขายยาทั่วไปได้ ใช้งานผ่านสายUSB และ Bluetooth มือถือได้ทั้งสองรุ่น  แต่รุ่น ES-9920UB จะมีในเรื่องของความทนทานของหัวพิมพ์ที่มากกว่าเนื่องจากหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ฉลากยารุ่น 9920UB เป็นหัวพิมพ์นำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น การพิมพ์ของหัวพิมพ์จะค่อนข้างคมชัด  และที่สำคัญรุ่น ES-9920UB เมื่อกระดาษหมดระหว่างสั่งพิมพ์สามารถใส่กระดาษแล้วเครื่องสามารถพิมพ์ต่อได้เลย(มีโหมดพิมพ์ต่อเนื่อง)  อีกทั้งเครื่องพิมพ์ฉลากรุ่น ES-9920UBรองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างเริ่มต้นแค่ 2cm เท่านั้นกระดาษสติ๊กเกอร์LABS ที่มีขนาดเล็กสามารถใช้ได้ และยังใช้กับกระดาษที่มีBackmarkได้อีกด้วยซึ่ง เครื่องพิมพ์ฉลากยารุ่น ES-9910UB ไม่สามารถใช้ได้

——————————-

Q:เครื่องพิมพ์ฉลากยารุ่น ES-9910UB/ES-9920UB/ES-9930U ใช้หมึกหรือไม่?

A:เครื่องพิมพ์ฉลากยาทั้ง 3 รุ่นไม่ใช้หมึก แต่ต้องใช้ร่วมกับกระดาษสติ๊กเกอร์ชนิด Direct thermal

——————————-

Q:ต้องการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยาEasyprint ควรเลือกเครื่องรุ่นไหนดี?

A:การเลือกเครื่องทางEasyprint แนะนำให้ลูกค้าทักไลน์เพื่อปรึกษาทีมแอ็ดมินเพื่อช่วยเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานจะดีที่สุดนะคะ ทักไลน์ได้เลยน๊า

——————————-

Q:เมื่อซื้อเครื่องพิมพ์Easy Printจะเข้ารับบริการ ติดตั้งจากซัพพอร์ตต้องทำอย่างไร

A:เมื่อลูกค้าได้รับเครื่องแล้วลูกค้าสามารถ สแกนQR CODEหน้าเครื่องเพื่อเข้ารับบริการจากทีมซัพพอร์ตได้ทุกวัน 09.00-22.00

ลูกค้าสามารถแจ้งเลขคำสั่งซื้อกับทีมซัพพอร์ตได้เลย