Previous
Next

EASY PRINT THAILAND

เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า

เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า คือ สิ่งที่อำนวยความสะดวกหลัก ๆ ที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการทำธุรกิจที่มีสินค้าเป็นจำนวนมากหรือมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งเครื่องพิมพ์ฉลากสินค้านั้นจะต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุ๊ค เพื่อทำการออกแบบฉลากสินค้าและสั่งพิมพ์ฉลากสินค้าออกจากเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าไม่ได้พิมพ์ได้แค่ฉลากสินค้าอย่างเดียว ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า ราคาสินค้า รวมได้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้านั้น ๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้งาน หลัก ๆ แล้วเครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าจะพิมพ์ฉลากสินค้าได้ทั้ง 2 แบบคือ
แบบ Direct Thermal และ แบบ Transfer Thermal

กระดาษ Direct , Transfer Thermal

• Direct Thermal Printer / Label Printer คือ การพิมพ์ฉลากสินค้าแบบไม่ใช้หมึก โดยการพิมพ์ทำการถ่ายเทความร้อนโดยตรงระหว่างหัวพิมพ์และกระดาษแบบ Direct thermal Sticker เหมาะสำหรับงานพิมพ์ใบปะหน้า ติดกล่องพัสดุสินค้า พิมพ์ใบปะหน้าสงไปรษณีย์ Lazada Shopee Kerry Flash J&T Best Express เป็นต้น ตัวฉลากสินค้าที่พิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงมักมีอายุการเก็บรักษานาน แต่ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับความร้อน แสงแดดส่องโดยตรงเป็นเวลานาน หรือการเสียดสี เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงไม่ใช้หมึก ผงหมึก หรือผ้าหมึก หากตัวฉลากสินค้าได้รับความร้อน แสง หรือตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆ มากเกินไป วัสดุจะมืดลงและทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความหรือข้อมูลบลฉลากสินค้าได้ แต่ในปัจจุบันร้านค้า มินิมาร์ท ธุรกิจค้าขายหรือพ่อค้า แม่ค้าขายของออนไลน์ มักจะหันมาใช้เครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer มากขึ้นเนื่องจากการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญประหยัดต้นทุนมากกว่านั่นเอง
• Transfer Thermal Printer คือ เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าที่ใช้การถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ผ่านริบบอน ลงสู่ชิ้นงาน ทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ได้ มีความคมชัด สวยงาน สม่ำเสมอ อายุการเก็บชิ้นงานนาน แต่จะค่อนข้างยุ่งยากกว่าการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าแบบ Direct Thermal Printer

ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า คือ เป็นแถบที่ระบุข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค อาทิเช่น วัน เดือน ปีที่ผลิต ข้อมูลทางโภชนาการ วิธีการใช้งาน คำเตือน รวมไปถึงหมายเลขทางการค้า การมีฉลากสินค้าที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าซึ่งฉลากสินค้านั้นจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งฉลากสินค้าหรือป้ายสินค้านั้น มักจะนิยมใช้กันมากกับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม การติดฉลากสินค้าไว้ที่บรรจุภัฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจะทำให้ผู้บริโภคนั้นเห็นฉลากสินค้าได้ชัดเจน

ฉลากสินค้ามีความสำคัญอย่างไร

• การให้ข้อมูลสินค้า คือ ข้อมูลบนฉลากสินค้าจะแสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น ปริมาณ ส่วนประกอย วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ คำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา และอื่น ๆ โดยฉลากสินค้าที่บอกรายละเอียดที่ชัดเจน จะเป็นฉลากสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดิ่ม มักจะติดไว้บนกล่องข้าวหรือขวดเครื่องดื่ม
• แสดงส่วนประกอบสำคัญของสินค้า คือ ข้อมูลบนฉลากสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยส่วนมากแล้วจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบสารอาหาร อาทิเช่น ข้อมูลปริมาณไขมัน ข้อมูลปริมาณแคลเซียม คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และข้อมูลแร่ธาตุต่าง ๆ อีกทั้งยังบอกข้อมูลอัตราส่วนที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้า
• การให้ข้อมูลทางกฏหมายของสินค้า คือ ข้อมูลบนฉากสินค้าประเภทเครื่องสำอางต่าง ๆ จะต้องได้รับการรับรอง อย. ตามกฏหมายของสินค้าประเภทเครื่องสำอาง รวมไปถึงบอกข้อมูลส่วนผสมหรือบอกข้อมูลสารสกัดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางด้วย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั่นเอง
• บ่งบอกชนิดสินค้าของแบรด์ คือ ข้อมูลฉลากสินค้า สามารถบอกชนิดสินค้าของแบรนด์ที่แตกต่างกันได้ เพราะฉลากสินค้านั้นคือองค์ประกอบสำคัญในการจัดการหมวดหมู่สินค้าให้เป็นแบรนด์เดียวกัน อาทิ ชา มี 3 รสชาติ ชาเชียว แถบสีเขียว ชาแดง แถบสีแดง ชานม แถบสีแดง ชานม แถบสีขาว แต่สีพื้นหลังของฉลากสินค้าเป็นสีเดียวกัน
• การโปรโมทสินค้า คือ ฉลากสินค้านั้นจะช่วยโปรโมทสินค้า ทำให้สินค้านั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้อีกด้วย อาทิสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การติดฉลากสินค้าไว้ที่กล่องใส่อาหารหรือแก้วที่ใส่เครื่องดื่ม ก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้าได้

ฉลากสินค้า
  • ทำให้สินค้าโดดเด่น เป็นที่จดจำ ข้อมูลฉลากสินค้าที่มีการออกแบบสวยงาม โดดเด่น จะช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำมากยิ่งขึ้น การใช้สี รูปภาพหรือข้อความต่าง ๆ การออกแบบฉลากสินค้าจึงควรเน้นให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเห็นสินค้าแล้วสามารถจดจำได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของแบรนด์อะไร
  • ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อฉลากสินค้ามีความสวยงามก็จะสามารถกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกซื้อสินค้าจากความสวยงามของฉลากหรือบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับแรก ๆ ถ้าหากฉลากสินค้ามีความสวยงม มีการออกแบบที่บ่งบอกถึงสไตร์หรือตัวตนของแบรนด์ได้ดี ผู้บริโภคก็จะรู้สึกสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ฉลากสินค้ามีประโยชน์อย่างไร

  • ช่วยแยกแยะประเภทของสินค้า การที่เราติดฉลากสินค้านั้นจะช่วยให้ผู้บริโภคแยกประเภทของสินค้าได้ง่ายยิ่ง อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสองขวดจากแบรนด์เดียวกัน ขวดนึงเป็นโลชั่นสำหรับผิวแห้ง อีกขวดนึงเป็นโลชั่นสำหรับผิวคล้ำเสีย การออกแบบฉลากสินค้าของโลชั่นสองขวดนี้ก็ต้องมีความแตกต่างกันเพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน อาจใช้ฉลากสีเดียวแทนความชุ่มชื้นของโลชั่นสำหรับผิวแห้งหรือใช้ฉลากสีชมพูสำหรับโลชั่นบำรุงผิวคล้ำเสีย
  • เป็นช่องทางโปรโมทการตลาด นอกจากข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของสินค้าแล้ว บนฉลากสินค้ายังสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อแบรนด์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโปรโมชั่นหรือการโฆษณาได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้มาก

ติดตั้งง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รองรับการสั่งงานผ่านมือถือ

รองรับ WIFI

รองรับ Bluetooth

รูปแบบทันสมัย

อุปกรณ์สร้างฉลากสินค้า

กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า

ทำไมต้องเลือก Easy Print

นี่คือลูกค้าของเรา

Myorder

รีวิวการใช้งานจริง