Previous
Next

EASY PRINT THAILAND

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Label Printer)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ สิ่งที่อำนวยความสะดวกหลัก ๆ ที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการทำธุรกิจที่มีสินค้าเป็นจำนวนมากหรือมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุ๊ค เพื่อทำการออกแบบบาร์โค้ดและสั่งพิมพ์บาร์โค้ดออกจากเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้พิมพ์ได้แค่บาร์โค้ดอย่างเดียว ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า ราคาสินค้า รวมได้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้านั้น ๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้งาน และหลัก ๆ แล้วเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ แบบ Thermal Transfer กับ แบบ Direct Therma

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีกี่แบบ ? มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีทั้งหมด 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ถ้าเป็นโรงงาน ควรเลือกซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่ ถ้านำไปใช้ตามบ้านควรเลือกซื้อขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบ่งออกตามประเภทการพิมพ์ คือ แบบใช้หมึก (Thermal Transfer) และไม่ใช้หมึก (Direct Thermal) 

กระดาษ Direct , Transfer Thermal Printer

  • Direct Thermal Printer / Label Printer คือ เครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้หมึก โดยเครื่องพิมพ์ทำการถ่ายเทความร้อนโดยตรงระหว่างหัวพิมพ์และกระดาษบาร์โค้ดแบบ Direct thermal Sticker  เหมาะสำหรับงานพิมพ์ใบปะหน้า ติดกล่องพัสดุสินค้า พิมพ์ใบปะหน้าสงไปรษณีย์ Lazada Shopee Kerry Flash J&T Best Express เป็นต้น ตัวบาร์โค้ดที่พิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงมักมีอายุการเก็บรักษานาน แต่ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับความร้อน แสงแดดส่องโดยตรงเป็นเวลานาน หรือการเสียดสี เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงไม่ใช้หมึก ผงหมึก หรือผ้าหมึก หากบาร์โค้ดได้รับความร้อน แสง หรือตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ มากเกินไป วัสดุจะมืดลงและทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความหรือบาร์โค้ดได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงอายุของบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาจะสั้นกว่าการใช้แบบ Transfer Thermal Printer แต่ในปัจจุบันร้านค้า มินิมาร์ท ธุรกิจค้าขายหรือพ่อค้า แม่ค้าขายของออนไลน์ มักจะหันมาใช้เครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer มากขึ้นเนื่องจากการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยน Ribbon และที่สำคัญประหยัดต้นทุนกว่าการใช้แบบ Transfer Thermal นั่นเอง
  • Transfer Thermal Printer คือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดติดสินค้าต่างๆ อาทิเช่น กล่องสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการแปะไว้นาน ไม่เลือนลาง ไม่จางหายและไม่ซีดจาง โดยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ผ่านริบบอน ลงสู่ชิ้นงาน ซึ่งทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ได้ มีความคมชัด สวยงาน สม่ำเสมอ อายุการเก็บชิ้นงานนานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเลือกเนื้อกระดาษ เลือกประเภทริบบ้อนได้ อาทิเช่น กระดาษสติ๊กเกอร์แบเนื้อ PP กันน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็น หรือสินค้าที่โดนน้ำบ่อย  แต่จะค่อนข้างยุ่งยากกว่าการใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบ  Direct Thermal Printer

บาร์โค้ด (Label Printer)

บาร์โค้ด คือ รหัสสินค้า ประกอบไปด้วยเส้นมืดแลัเส้นสว่าง วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง ใช้แทนตัวเลขและตัวอักษร ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อรับข้อมูลเข้าไปประมวลผลได้ง่าย รวดร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลนั้น ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยการแยกความกว้างระหว่างพื้นที่มืดและพื้นที่สว่างออกมาเป็นรหัสตัวเลข บาร์โค้ดจึงช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นบาร์โค้ดยังช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรบุคคลให้น้อยลง โดยบาร์โค้ดมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ บาร์โค้ด 1 มิติ (1D) บาร์โค้ด 2 มิติ(2D) และบาร์โค้ด 3 มิติ (3D)

บาร์โค้ด 1 มิติ คือ มีลักษณะเป็นเส้นขาวดำที่มีความหนา บางสลับกัน เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะ อาทิ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า เลขประจำตัว เลขสมาชิก เป็นต้น ในประเทศไทยนิยมใช้บาร์โค้ด 1 มิติ 3 แบบ คือ EAN 13 , Code39 , Code128 EAN13 เป็นบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและเป็นบาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับ GS1 เป็นตัวเลขชุด 13 หลัก โดยนิยมใช้กับสินค้าอุปโภคทั่วไป อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ส่วน Code 39 และ Code 128 เป็นบาร์โค้ดที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชน โดยสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีกับสินค้าทั่วไป บาร์โค้ดแบบนี้เป็นรหัสที่ไม่กำหนดจำนวนหลัก และขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขในการตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดและสามารถแสดงได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร รวมไปถึงอักขระพิเศษ

บาร์โค้ด 2 มิติ คือ มีการออกแบบให้บรรจุข้อมูลได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึงประมาณ 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติ ในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า และบาร์โค้ด 2 มิติยังสามารถบรรจุข้อมูลในภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาเกาหลี ที่สำคัญบาร์โค้ด 2 มิติ ถูกออกแบบให้ถอดรหัสได้ถึงแม้ว่าบาร์โค้ดบางส่วนเกิดความเสียหาย ในประเทศไทยนิยมใช้บาร์โค้ด 2 มิติ 3 แบบ คือ QR Code , Data Matrix , PDF417 โดยบาร์โค้ดแบบ QR Code เป็นลักษณะบาร์โค้ดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม บาร์โค้ดชนาดนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ จ่ายบิล ชำระเงิน เพิ่มเพื่อนใน Line ตั๋วเข้างานต่าง ๆ ตั๋วเครื่องบิน บาร์โค้ดแบบ Data Matrix เป็นลักษณะบาร์โค้ดที่มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ในงานที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็ก บาร์โค้ดชนิดนี้เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค อาหาร อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักร ส่วนบาร์โค้ดแบบ PDF417 เป็นบาร์โค้ดลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะสามารถอ่านได้ในทิศทางเดียว อาทิ อ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย อ่านจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน บาร์โค้ดชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงและต้องการความถูกต้อง

บาร์โค้ด3มิติ
  • บาร์โค้ด 3 มิติ คือ บาร์โค้ดที่สามารถติดบนวัตถุได้นานและทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยการยิงเลเซอร์หรือสลักบาร์โค้ดลงไปบนเนื้อวัตถุโดยตรง ทำให้บาร์โค้ดมีลักษณะสูงหรือต่ำกว่าพื้นผิวขึ้นมา นิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

 

บาร์โค้ดช่วยอะไรได้บ้าง ?
 
  • ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำงาน การซื้อ-ขายสินค้า มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
  • ง่ายต่อระบบคลังสินค้าในคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้งานต้องเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์ทำให้ตัดยอดสินค้าได้อัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดี มีสินค้าเหลือเท่าไหร่
  • ยกระดับมาตรฐานสินค้า การะบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพเพื่อรักษาภาพพจน์ของสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องสัญลักษณ์ รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบรหัสแท่ง ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รองรับการสั่งงานผ่านมือถือ

รองรับ WIFI

รองรับ Bluetooth

รูปแบบทันสมัย

อุปกรณ์สร้างบาร์โค้ด หรือ QRCODE

กระดาษบาร์โค้ด หรือ QRCODE

ทำไมต้องเลือก Easy Print

Previous
Next

เรามีทีมงานดูแลลูกค้า 09.00-22.00 ทุกวัน

นี่คือลูกค้าของเรา

Myorder

รีวิวการใช้งานจริงจากลูกค้า