ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-8803 Series

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ และเซ็ทค่าต่างๆ 
(สำหรับ ES-8802UB ชื่อ BT คือ Printer001 รหัสจับคู่ 0000)