ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-9920UX

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

รุ่น ES-9920UX

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

แบบใช้สาย USB

แบบใช้สาย USB

แบบใช้ WIFI

3.การติดตั้ง Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

ระบบ Android (ไม่สามารถโหลดจาก Play Storeได้)

รุ่น 9920UB

รุ่น 9920UW

ระบบ IOS โหลด Application 4BarLabel จาก App Store ได้เลย

รุ่น 9920UB

รุ่น 9920UW

4.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ MAC

การพิมพ์งานทั่วไป บนระบบ MAC

การพิมพ์ใบปะหน้า Shopee และ Lazada บนระบบ MAC

5.การใช้งานผ่านระบบขนส่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งาน FLASH KA หรือ FLASH PRINTER ใช้ผ่าน Window เท่านั้น

การใช้งานผ่าน  Kerry Esxpress ระบบ  EasyShip ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

การใช้งานผ่าน  VIP J&T Express

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  1 คอลัมน์

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  3 คอลัมน์