ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-9920UX / ES-9950U

เอกสารคู่มือการใช้งาน
(Scan เพื่อดู)

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

รุ่น ES-9920UX

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

แบบใช้สาย USB

แบบใช้สาย USB

แบบใช้ WIFI

3.การติดตั้งและสอนใช้งาน Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

ระบบ Android (ไม่สามารถโหลด Application 4BarLabel จาก Play Store ได้)

รุ่น 9920UB

รุ่น 9920UW / IH90UW

รุ่น 9920U / 9950U

ระบบ IOS โหลด Application 4BarLabel จาก App Store ได้เลย

รุ่น 9920UB

รุ่น 9920UW

4.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ MAC

การพิมพ์งานทั่วไป บนระบบ MAC

การพิมพ์ใบปะหน้า Shopee และ Lazada บนระบบ MAC

4.1 วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านมือถือ

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ IOS Application 4BarLabel

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ Android Application 4BarLabel

5.การใช้งานผ่านระบบขนส่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งาน FLASH KA หรือ FLASH PRINTER ใช้ผ่าน Window เท่านั้น

การใช้งานผ่าน  Kerry Esxpress ระบบ  EasyShip ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

การใช้งานผ่าน  VIP J&T Express

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  1 คอลัมน์

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  3 คอลัมน์

การติดตั้งและสอนใช้งานพิมพ์ Barcode 3 แถว
ระบบ IOS โหลด Application 4Barcode จาก App Store