ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-9940UWT

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

รุ่น ES-9940UWT

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

แบบใช้สาย USB

แบบใช้สาย USB ต้องมีตัวแปลงสาย USB A – USB C

3.การติดตั้ง Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

รองรับระบบ Android เท่านั้น (ไม่สามารถโหลดจาก Play Storeได้) ลูกค้าต้องมีตัวแปลงสาย USB to USB เท่านั้น เลือกการเชื่อมต่อในโปรแกรมแบบ USB

4.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ MAC

การพิมพ์งานทั่วไป บนระบบ MAC

การพิมพ์ใบปะหน้า Shopee และ Lazada บนระบบ MAC

5.การใช้งานผ่านระบบขนส่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งาน FLASH KA หรือ FLASH PRINTER ใช้ผ่าน Window เท่านั้น

การใช้งานผ่าน  Kerry Esxpress ระบบ  EasyShip ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

การใช้งานผ่าน  VIP J&T Express

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  1 คอลัม

การใช้งานโปรแกรม Bartender เบื้องต้น สำหรับสติกเกอร์  3 คอลัม