ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-99xxUB

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

รุ่น ES-9900UB

รุ่น ES-9910UB

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

3.การติดตั้งและสอนใช้งาน Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

รุ่น ES-9900UB

ระบบ Android ไม่สามารถโหลด Application 4BarLabel
จาก Play Store ได้

ระบบ IOS โหลด Application 4BarLabel จาก App Store 

รุ่น ES-9910UB

ระบบ Android ไม่สามารถโหลด Application 4BarLabel
จาก Play Store ได้

ระบบ IOS โหลด Application 4BarLabel จาก App Store 

4.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านมือถือ

การพิมพ์ไฟล์ PDF ด้วย App Print Label บนระบบ IOS (Iphone, IPAD)

การพิมพ์ไฟล์ PDF ด้วย App Print Label บนระบบ Android 

การพิมพ์ใบปะหน้า SHOPEE และ LAZADA ด้วย App Print Label บนระบบ  IOS

การพิมพ์ใบปะหน้า SHOPEE  ด้วย App Print Label บนระบบ  Android

การพิมพ์ใบปะหน้า LAZADA  ด้วย App Print Label บนระบบ  Android

5.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Window

การแก้ค่าในไดรเวอร์โดยไม่ต้องใหม่ บนระบบ Window 

การพิมพ์ Word และ Excel บนระบบ Window

การพิมพ์ผ่าน  Chrome บนระบบ Window 

การพิมพ์ใบปะหน้าผ่านระบบ Shopee บนระบบ Window 

การพิมพ์ใบปะหน้าผ่านระบบ LAZADA บนระบบ Window 

6.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ MAC

การพิมพ์งานทั่วไป บนระบบ MAC

การพิมพ์ใบปะหน้า Shopee และ Lazada บนระบบ MAC

7.การใช้งานผ่านระบบขนส่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งาน FLASH KA หรือ FLASH PRINTER ใช้ผ่าน Window เท่านั้น

การใช้งานผ่าน  Kerry Express ระบบ  EasyShip ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

การใช้งานผ่าน  VIP J&T Express

การใช้งานโปรแกรมบาร์โค้ด D-Label

การติดตั้งและสอนใช้งานพิมพ์ Barcode 3 แถว
ระบบ IOS โหลด Application 4Barcode จาก App Store