ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง EasyLabel 9250 UB

1.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

รุ่น EasyLabel 9250 UB

2.การติดตั้งและสอนใช้งาน Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

รุ่น EasyLabel 9250 UB

ระบบ Android ไม่สามารถโหลด Application 4BarLabel
จาก Play Store ได้

ระบบ IOS โหลด Application 4BarLabel จาก App Store 

3.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านมือถือ

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ IOS Application 4BarLabel

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ Android Application 4BarLabel

การติดตั้งและสอนใช้งานพิมพ์ Barcode 3 แถว
ระบบ IOS โหลด Application 4Barcode จาก App Store