ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง Aimo D520

1.วิธีใส่กระดาษ

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

รุ่น Aimo D520

3.การติดตั้งและสอนใช้งาน Application บนมือถือและแท็ปเล็ต

รุ่น Aimo D520

ระบบ Android สามารถโหลด Application Labellife จาก Play Store ได้

ระบบ IOS โหลด Application Labellife จาก App Store ได้

4.วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านมือถือ

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ IOS Application 4BarLabel

สอนพิมพ์ใบปะหน้า Tiktok ผ่าน Seller center ด้วยมือถือ Android Application 4BarLabel